Какво предлага фирма Епитер

Фирма Ептиер се занимава с проектиране, доставка, изработване и монтаж на вътрешни отоплителни инсталации за жилищни и промишлени сгради, изграждане на локални отоплителни инсталации за къщи, домове, хотели и др., монтаж на климатични и вентилационни системи на хотели, промишлени сгради и ресторанти.

Също така произвеждаме и монтираме абонатни станции за частни и обществени абонати. Фирма Ептиер осъществява още проектиране, доставка и монтаж на системи за битово водоснабдяване, хидрофорни уредби, сондажни помпи и водопречиствателни инсталации. Друг аспект на дейността е изграждане на ВИК инсталации на жилищни и промишлени сгради.
Занимаваме се с монтаж на алтернативни енергоизточници - соларни и термопомпени инсталации, възобновяеми източници. Фирма Епитер е специализирана в монтаж на всякакъв вид тръбни инсталации за лабораторни и чисти производства (фармацевтични лаборатории, хранитлено вкусови производства и др.) Сертифицирани сме по ISO 9001-9000.